FT
Celtic
1
2
FC Salzburg
check the bonus free bet with
W.O.
Akiyama M / Dema V
Akiyama M / Dema V

Cadar S S / Radisic N
Cadar S S / Radisic N
- - - - -
- - - - -
Paused
Morales M / Weedon K-A
Morales M / Weedon K-A

Conde Monfort L / Payola J
Conde Monfort L / Payola J
7 2 - - -
6 2 - - -
check the bonus free bet with
W.O.
Hermans M / Stevens B
Hermans M / Stevens B

Ceppellini A / Weis A
Ceppellini A / Weis A
- - - - -
- - - - -